单双哈希(www.hx198.vip):Quảng Nam cần ưu tiên lợi ích cộng đồng trong quy hoạch khu vực ven biển

时间:1个月前   阅读:21   评论:1

哈希竞彩游戏源码出售www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,哈希竞彩游戏源码出售开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏源码下载、出售。

Bộ Xây dựng vừa có công văn trả lời đề nghị hướng dẫn của tỉnh Quảng Nam về các vướng mắc trong quản lý quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án tại khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, Quy hoạch chung khu vực ven biển từ Thị xã Điện Bàn đến TP. Hội An có quy mô lập quy hoạch là 1.586 ha, được phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/2/2013 (gọi tắt là Quy hoạch chung 603) nhằm cụ thể hoá Quy hoạch định hướng phát triển du lịch và dân cư ven biển từ TX. Điện Bàn đến TP. Hội An, được tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2240/QĐ-UB ngày 16/6/2003 và điều chỉnh hoàn thiện tại Quyết định số 1527/QĐ-UB ngày 15/4/2002 ( gọi tắt là Quy hoạch du lịch 2004).

Theo đó, tổng quy mô diện tích quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt khoảng 1.288 ha/1.586 ha, chiếm 81,2% tổng diện tích khu vực, cơ bản phủ kín diện tích của Quy hoạch chung 603.

Khu vực này đã thu hút tổng cộng khoảng 63 dự án theo Quy hoạch du lịch 2004. Các dự án này xây dựng xong, đưa vào hoạt động, hình thành các cơ sở du lịch theo định hướng Quy hoạch du lịch 2004.

Khu vực biển Tân Thành trên địa bàn TP.Hội An.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 “Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng  trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

,

单双哈希www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏。

,

Tuy nhiên, khu vực 1.586ha thuộc phạm vi Quy hoạch chung 603 đã cơ bản phủ kín quy hoạch chi  tiết 1/500 các chức năng; các dự án đầu tư đã được xác định và kêu gọi từ năm 2004; các dự án đã đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Công văn của Bộ Xây dựng khẳng định, việc tổ chức lập quy hoạch phân khu của khu vực 1.586ha thuộc 2 đô thị Điện Bàn và Hội An theo Luật Xây dựng hiện hành không còn là căn cứ để lập quy hoạch chi tiết và xác định dự án đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện triển khai các dự án đầu tư theo các quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt trên cơ sở Quy hoạch chung 603.

Trong đó cần đảm bảo các nguyên tắc, không làm thay đổi các định hướng không gian, chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch của Quy hoạch chung 603 được phê duyệt.

Đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên lợi ích cộng đồng, không làm ảnh hướng đến cuộc sống người dân đang sinh sống trong khu vực, không để xảy ra khiếu kiện.

Ngoài ra, việc triển khai các dự án cần tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, kết nối đồng bộ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường giữa Quy hoạch chung 603 với Quy hoạch đô thị của TP. Hội An, TX. Điện Bàn đang được triển khai lập, phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị.

,

约搏单双www.eth108.vip)采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,约搏单双游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性。

上一篇:电子大王后人 各自闯新天 三王互吵互撑擦出火花

下一篇:皇冠会员手机管理端(www.hg9988.vip):澳大利亚世界杯26人大名单公布 莱基领衔

网友评论